Ki’a’i Ho’okahi Weber

Ki’a’i Ho’okahi Weber studeerde 16 jaar bij Kahu Abraham Kawai’i, de bedenker van Kahuna Bodywork in Hawaii. Ze werd deel van zijn familie en leerde van hem in de traditionele leerstijl. Ze heeft meer dan 30 jaar ervaring als Kahuna Bodywork beoefenaar en is gecertificeerd Master of Kahuna Bodywork (Hawai’i 2001). Kahu begeleidde Ki’a’i bij de oprichting van het Australian College of Kahuna sciences.


Ka’alele’au

De training van Kahuna Bodywork door Kahu Abraham Kawai’i is gebaseerd op de martial-art stijl praktijk van Ka’alele’au. Het is een somatische bewegingssequentie die de beoefenaar in staat stelt om te voelen en te bewegen met Ki (levenskracht) energie. Ka’alele’au is gebaseerd op de Hawaiiaanse krijgskunst van Lua en de oude Hula en is fundamenteel voor Kahuna Bodywork, wat een dieper begrip van het Zelf en onze verbinding met alle dingen mogelijk maakt. De training is daarom altijd fysiek, waardoor we steeds meer toegang krijgen tot de wijsheid die in ons lichaam wordt vastgehouden, zodat we vervolgens kunnen leren om deze wijsheid op een ander te ‘uitvoeren’.


De bedenker van Kahuna Bodywork

Kahu Abraham Kawai’i was een inheemse Hawaiiaanse Kahuna van de orde van Olohe, een adept van aangeboren waarnemingsvermogen. Hij was de Kahuna door wiens lijn alle Kahuna-trainingen in de niet-Hawaïaanse samenleving ontstonden. Kahuna-training is geen verloren gegane traditie, hoewel het al vele jaren in een soort nevelig omhulsel zit. In werkelijkheid is het beschikbaar voor mensen van alle culturen sinds de late jaren 1960 met de Kahuna zelf die de methoden aanpaste aan het hedendaagse westerse bewustzijn om iedereen in staat te stellen de Bron van Alles te begrijpen.

Dertig jaar lang is hij niet alleen getraind in vele specifieke Kahuna-kunsten, maar ook in ‘Kaona’ & ‘Ho’okake’, het Kahuna gebruik van aangeboren waarnemingsvermogen. Dit vermogen vertaalt zich in figuurlijke, symbolische en letterlijke redeneringen naar functioneel Principe, waaruit alle lezingen, workshops en seminars van Nā Pua ‘Olohe zijn opgemaakt die het mogelijk maken om het perspectief van tijd en cultuur zonder beperkingen te doorkruisen.

Hij wilde vooral mensen leren om hun begrip te verbreden, hun conceptuele grenzen te verleggen, hun lichaamsbeweging, adem en hartslag op elkaar af te stemmen. Meestervaardigheden zijn te bereiken door het leren van respect, waardigheid, nederigheid, houding, gevoeligheid en door ‘ja’ te zeggen tegen alles wat het leven biedt, of het nu goed, slecht of lelijk is.

Kahu Abraham Kawai’i droeg later de titel van ‘Uliama’, en het ‘Nobelportaal van Kahuna Aua’ia’. Kahu begeleidde Ki’a’i bij de oprichting van het Australian College of Kahuna sciences. Het aanpassen van de oude principes aan de moderne westerse wereld.

Toen hij in 2004 dit rijk verliet werden zijn kennis en lesgeven met de grootst mogelijke authenticiteit en respect doorgegeven door Ki’a’i Ho’okahi Weber in Australië en Isabell Dzananovic in Oostenrijk.